ประกาศผลการประมูลสารกาแฟ จากเวทีการประกวดสุดยอดกาแฟโรบัสตาชุมพร 2565 ในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

Best of chumphon 2022 Rank 1-10

ขอแสดงความยินดีกับ

Rank 1 ราคาประมูล 3,300 บาท/กก. ผู้ประมูล ร้านภพรัก และกลุ่ม Roast mania

Rank 2 ราคาประมูล 2,100 บาท/กก. ผู้ประมูล ร้านภพรัก และกลุ่ม Roast mania

Rank 3 ราคาประมูล 2,000 บาท/กก. ผู้ประมูล ร้านภพรัก และกลุ่ม Roast mania

Rank 4 ราคาประมูล 1,600 บาท/กก ผู้ประมูล ร้านภพรัก และกลุ่ม Roast mania

Rank 5 ราคาประมูล 1,200 บาท/กก. ผู้ประมูล ร้านภพรัก และกลุ่ม Roast mania

Rank 6 ราคาประมูล 1,600 บาท/กก. พลภัทร บัณฑิต

Rank 7 ราคาประมูล 800 บาท/กก ผู้ประมูล Bomb in the Bean

Rank 8 ราคาประมูล 850 บาท/กก. ผู้ประมูล UPR roaster

Rank 9 ราคาประมูล 600 บาท/กก. ผู้ประมูล Coffee Taste สวี

Rank 10 ราคาประมูล 518 บาท/กก. ผู้ประมูล Coffee yayee

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุดยอดกาแฟโรบัสตาชุมพร ปี 2565 ทุกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เกษตรกร คณะกรรมการ โรงคั่วกาแฟ ร้านกาแฟ ผู้ร่วมประมูลทุกราย หน่วยงานภาคี สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป