ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา จำนวน 25 รายการ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 15.00 น. และกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร