เกษตรชุมพร ผนึกกำลังภาคี พัฒนาทักษะการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพ กิจกรรม “นักตัด นักคัด ทุเรียนคุณภาพ จังหวัดชุมพร”


วันที่ 24 มกราคม 2566 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพแก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตทุเรียนคุณภาพ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกาตรชุมพร ระเบียบข้อกฎหมายการซื้อขายทุเรียนด้อยคุณภาพ โดยอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชุมพร ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนคุณภาพมาตรฐานความต้องการของตลาด วิทยากรโดยผู้ส่งออกทุเรียน

นอกจากนี้ ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพ แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชุมพร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีทุกภาคส่วน เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร นักตัด นักคัดทุเรียนจากโรงคัดบรรจุ รวมทั้งสิ้น 150 คน ณ โรงแรมมรกต ทวิน ชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร