ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันทุเรียนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

ภายใต้กิจกรรม CHUMPHON FRUIT FUN FRESH 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)