📣”เพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในผลิตทุเรียนด้วยความรู้ที่ครบครัน” กับกิจกรรมอบรม เสวนา ความรู้ด้านการเกษตร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนมากประสบการณ์

#วันทุเรียนชุมพร #ทุเรียนชุมพร