ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565

ด้วยกรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟจะจัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย 

 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน –15 เมษายน 2565  ส่งใบสมัครพร้อมสิ่งประกวด ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ ได้ที่
1. สถาบันวิจัยพืชสวน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10500
โทรศัพท์ 02-9405484 ต่อ 117
2. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  เลขที่ 313 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 053-114433-6
3. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เลขที่ 70 ม.2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทรศัพท์ 077-556073