รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามนโยบายตลาดนำการผลิต และมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์หลังสวน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดชุมพร นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรและสำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน ให้การต้อนรับดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต และเป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตต่าง ๆ และมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์หลังสวนให้วิสาหกิจชุมชน และหนังสือแสดงการทำประโยชน์และหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์หลังสวน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพหาดสำราญสามัคคี ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเขตร้อนที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหลังสวน เป็นแหล่งผลิตมังคุดและทุเรียน รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตเพื่อการส่งออก มีโรงงานคัดบรรจุทุเรียนและมังคุด ไม่ต่ำกว่า 400 แห่ง แต่มักประสบปัญหาผลผลิตมังคุดล้นตลาด เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผลผลิตกระจุกตัว ส่งผลให้ราคาตกต่ำ เกษตรกรจึงได้รวมตัวเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพ และรวบรวมจำหน่ายโดยวิธีการประมูล วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพหาดสำราญสามัคคี ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมาชิกจำนวน 59 รายร่วมกันตั้งจุดรวบรวมผลผลิตมังคุด โดยมีนายประเสริฐ ช่วยละแม เป็นประธานกลุ่ม แต่เนื่องด้วยกลุ่มไม่มีพื้นที่เป็นของตนเอง จึงขอเช่าพื้นที่ของสหกรณ์นิคมอำเภอหลังสวนดำเนินกิจกรรม ในปี 2564 กลุ่มสามารถผลิตมังคุดคุณภาพได้จำนวน 495 ตัน ราคาที่ประมูลได้เฉลี่ย 27.10 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท สำหรับในปี 2565 ภาคใต้มีปริมาณฝนตกชุกก่อนมังคุดออกดอก ทำให้ไม่เกิดช่อดอกจึงมีผลผลิตมังคุดเพียงเล็กน้อยทั้งภาค ในปี 2566 นี้ คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตมังคุดใกล้เคียงปี 2564

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดชุมพรได้นำนโยบายตลาดนำการผลิตมาขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จ มีตัวอย่างเป็นที่ประจักษ์ เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มผลิตมังคุดคุณภาพ รวบรวมผลผลิตจำหน่ายโดยวิธีการประมูลให้แก่ผู้ประกอบการได้ตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้า จนสามารถแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงผลผลิตกระจุกตัว สามารถส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม จนทำให้มีกลุ่มเครือข่ายผลิตมังคุดคุณภาพ จำนวน 28 กลุ่ม ดำเนินกิจกรรมด้านการผลิตและการตลาดร่วมกัน ส่งผลให้มังคุดกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เข้าสู่ระบบตลาดประมูล เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูงขึ้น สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสามารถในการวางแผนตามความต้องการของตลาด ทั้งปริมาณและคุณภาพ เกิดรายได้จากการประมูลสูงกว่าราคาตามท้องตลาดจนเป็นที่ประจักษ์ และการมอบกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินพื้นที่ของสหกรณ์นิคมหลังสวนจำนวน 7 ไร่ 2 งาน ในวันนี้ จะทำให้กลุ่มมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถรองรับปริมาณผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่สมาชิกสืบไป

Related: what was the relationship between peter, paul and mary, professional widow cyberpunk reward, denise drysdale grandchildren, preschool licensing california, what does a tussock moth look like, weei ratings since callahan left, where can i buy school uniforms near me, dagre physical requirements, what is demarcation problem, illinois state baseball camps, cape breton post archives, different rastafarian groups, what is 9550 in torque calculation, average temperature in venice italy in september, alabama court specialist pay scale,Related: as broken as simile, rheumatologist holland, mi, range rover sport brake kit, trader joe’s pasadena salad dressing recipe, play or die ending explained, why did jared leave brokenwood mysteries, motorcycle swap meets in georgia, advantages and disadvantages of federal versus state court, play on words with name abby, 10 things to describe yourself using analogy, guy ripped apart by chimps over birthday cake, the combination actor in jail, impluwensya ng mitolohiya ng rome sa mito ng pilipinas, task unit bruiser patch, snoopy’s breed codycross,Related: westmoreland county pa noise ordinance, zigbee2mqtt home assistant, mavrik bourque injury, rinehart and sons funeral home jesup, ga, power outage virginia beach, turn off audio description roku, necessary roughness filming locations, leo high school football coach, utv reporters northern ireland, house fire in woodbridge, nj today, south chicago heights obituaries, whitehall ledger obituaries, michael savarino covid, westmont hilltop school district employment, what was the deadly political index,Related: how to vacuum car ac system without pump, hoi4 tno us presidents guide, , what is combining form in medical terminology, how to make an idle game in python, santa barbara city college football roster, what are the crunchy things in japanese soup, nhc uniforms, why is the doctor in friends obsessed with fonzie, planet hollywood deposit refund, wonder wheeler replacement parts, colonial creek south campground map, dennis cavallari house, willard police department, express live premium seating,Related: pink rossi 410 22 combo, princess saskia of hanover, rescinded job offer due to reference check, is tuesday weld still alive, conjoined twins abby and brittany sad news, sorry, your quota has been exceeded for this lab, contraire de accepter, bill bishop ridgefield ct, private swim lessons williamsburg, va, police car diecast working lights, patrick fabian age, five similarities of culture, anisha ramakrishna weight loss, east central electric power outage map, chassahowitzka waterfront property for sale,Related: kirk gibson wife pics, solstice west lawsuit, pluckers gold rush wing sauce recipe, lincoln city police reports, payday 2 4 man crew achievements solo, police helicopter activity, tracy lawrence fiddle player, galveston daily news obituaries 2021, bird with hair on top cartoon, pacific retirement services lawsuit, ezcard first financial bank, illinois state university honors scholarship, matt crafton wife, short closing prayer for meeting, seeme beauty smooth out recovery serum,Related: eco truss loft conversion, metrobank travel platinum visa lounge access, tattle life disney vloggers, christina najjar father, cecil gaines salary, , candice dupree twin sister, ranch 99 daly city weekly ad, kevin flanagan obituary, fat pad debridement surgery, mulege real estate craigslist, pietro’s pizza medford, shed for rent ballarat and surrounds, is quiz planet a virus, make ahead apple crisp ina garten,