ร่วมต้อนรับรมว.เกษตรและสหกรณ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร และเป็นประธาน ในพิธีมอบปัจจัยการผลิตต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) และหนังสือสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถาบันเกษตรกร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดชุมพร ณ แปลงหมายเลข 83 ตำบลหงส์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จ และพบปะกลุ่มเกษตรกร ศพก. แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน SF และ YSF ของอำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ และอำเภอเมืองชุมพร

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร มีจำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 7,235 ไร่ แบ่งเป็น 1) แปลงหมายเลข 83 เนื้อที่ประมาณ 6,281 ไร่ เกษตรกรขอใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว 2,197 ไร่ ได้รับการจัดที่ดินแล้วจำนวน 420 ราย 2) แปลงเนื้อที่ประมาณ 954 ไร่ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำบัญชีคัดเลือกเกษตรกรเพื่อรับรองให้สถาบันเกษตรกรเข้ามาขอใช้ประโยชน์ต่อไป

Related: vanessa lopes parents, vgk video dropbox, leander high school homecoming dance 2021, oregon state baseball roster 2023, betty suarez zodiac sign, beverly harris alesha dixon, characteristics of sonship, f150 jack points, dr rodriguez primary care, how to sleep with baker’s cyst, san antonio demographics by zip code, charlene 50 cent wife, kara swisher amanda katz wedding, constellation energy vs comed, sweetheart honeymoon definition,Related: neil simon monologues, kayak commercial open your eyes todd, salem witch trials balch, parson spider vs wolf spider, split level homes for sale in nassau county ny, inventions from venezuela, can a maryland resident buy a gun in delaware, philippe pozzo di borgo first wife, type of number puzzle crossword clue, why did anneliese van der pol leave raven’s home, hourly turbulence forecast, steve harvey’s house plano texas, why did rhona mitra leave boston legal, kevin frakes jonathan frakes, rat terrier ears down,Related: axis tool for cross sectional studies, male actors with blue eyes and dark hair, razorbacks band schedule 2022, bowie county jail inmate phone calls, st joseph’s church galliagh derry webcam, malibu kayaks out of business, arcadia baseball coach, emmanuel baptist church pastor, glasgow royal concert hall accessible tickets, the courier avis, fenway park green monster height, my zombie apocalypse plan bumble, solicitud de empleo marshalls, brian sullivan married, is slumberland going out of business,Related: anita ruthling klaussen, what factors make the k to 12 succeed driving force, the other guys script, type de virus informatique, where is peter mansbridge now, britney and garrick net worth, shooting in portland louisville, ky, can a victim withdraw a statement, lafayette parish tax collector, synchrony bank carecredit rewards mastercard, classroom desk arrangements for 25 students, frantic assembly techniques hymn hands, was nevada smith a real person, how to prepare for boeing interview, minden funeral home obituaries,Related: david klingler college stats, the wrong missy talent show, fender stratocaster squier series made in mexico, bundesliga coach salaries, cj cherryh new releases 2021, billy burke healing service, 916th force support squadron, car accident in cookeville, tn today, neymar total goals in his career, valentina sampaio as a child photos, did the granite mountain hotshots suffer, frontier airlines training center wyoming, emergency medicaid nevada, oldest college hockey rinks, id, ego and superego in alice in wonderland,Related: maxine and patrick hollyoaks, bryce hager wife, southwest mississippi community college baseball showcase, naveen asrani net worth, school bus 5 point mirror check, hairy roger cactus propagation, summer of rockets what happened to anthony, stephanie smith daughter of david james elliott, puppeteer waitforselector, duke of grafton net worth, biggest spider in tenerife, tim hortons shanghai menu, fincastle fall festival, old time country buffet locations, christian and missionary alliance western district,Related: sumter county fl obituaries, shooting in elizabeth, nj yesterday, yonkers building department complaints, does mark harmon have grandchildren, oklahoma liquor law changes, is emma watson vaccinated, bearcat classic basketball tournament 2022, maui celebrity sightings 2022, springfield southeast high school yearbooks, naval academy football camp 2022, nikki, sami tori knotek today pictures, flood damaged homes for sale in new bern, nc, bradford county police briefs, dwayne haskins mom house, oracle ascp plan options,