ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (ด้านทิศใต้) และก่อสร้างรั้ว (ด้านทิศเหนือ) บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)