ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม CHUMPHON FRUIT FUN FRESH 2024

จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรม CHUMPHON FRUIT FUN FRESH 2024 รายละเอียดตามเอกสาร