6 วิธีการดูแลรักษาพืชในภาวะน้ำน้อยจากฝนทิ้งช่วง

 🟢สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงแบบนี้ เรามีคำแนะนำ 6 วิธีการดูแลรักษาพืชในภาวะน้ำน้อยจากฝนทิ้งช่วงมาฝากทุกท่านกันค่ะ

🌳 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า คือ การใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่ให้น้ำท่วมขังหรือเกินความต้องการ และลดการสูญเสีย