ยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม CHUMPHON FRUIT FUN FRESH 2024

จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ขอประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม CHUMPHON FRUIT FUN FRESH 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)