ประกาศจังหวัดชุมพร ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม CHUMPHON FRUIT FUN FRESH 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม CHUMPHON FRUIT FUN FRESH 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)