📣 มาแล้ววววววว ฤดูกาลทุเรียนชุมพร ปี 2567

🟢 ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง กำหนดเก็บเกี่ยว วันที่ 15 มิถุนายน 2567

🟢 เกษตรกรท่านใดตัดทุเรียนก่อนวันเก็บเกี่ยว จะต้องนำมาตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 3 วัน โดยมีหลักฐาน ดังนี้

1️⃣ ใแจ้งความประสงค์ พร้อมแนบใบ GAP

2️⃣ ตัวอย่างทุเรียน 1 ผล ที่ไม่มีร่องรอยการเปิดกรีด

🟢 สอบถามเพิ่มเติม โทร 077-596658 ต่อ 1 ได้เลยค่า