เปิดรับสมัครแล้ว! รายการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2567

ประกวดสุดยอดกาแฟไทย (Thailand best coffee beans)

  • ส่งใบสมัครและเอกสารที่กำหนดไปที่ Big Black Box Dry-mill Plant

    ที่อยู่: 45 หมู่ 10 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

    เบอร์โทรศัพท์: 091-739-3469

ประกวดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสวนกาแฟเพื่อความยั่งยืนตามหลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู (GAP & Regenerative)

  • สวนกาแฟอะราบิกา ส่งใบสมัครและเอกสารที่กำหนดไปที่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ที่อยู่: 313 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 เบอร์โทรศัพท์: 053-114-133 ต่อ 6

  • สวนกาแฟโรบัสตา ส่งใบสมัครและเอกสารที่กำหนดไปที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ที่อยู่: 70 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 เบอร์โทรศัพท์: 077-556-073

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=61558117354427…