สาระน่ารู้เกี่ยวกับ “การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร”


เพื่อให้เกษตรกรทุกคนไม่เสียสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติด้านพืช และสนับสนุนโครงการมาตรการภาครัฐต่าง ๆ เพียงขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ✨ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook เว็บไซต์ e-form สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช

คลิกเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลดกันได้เลย การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร : https://www.doae.go.th/doae_media/การขึ้นทะเบียนและปรับป/