ด่วน!! 📣เปิดจองบูธ ในงานวันทุเรียนชุมพร ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร


ท่านใดสนใจแสกน QR Code เพื่อส่งรายละเอียดในการคัดเลือก ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

หรือ คลิกเลย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelgl0CrLFRxAAQTr7WWQA5KwwkFkmzZ1ifLpcuWxDFVQASIQ/viewform?pli=1