ประกาศจังหวัดชุมพร รื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันทุเรียนชุมพร ประจำปี 2567

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันทุเรียนชุมพร ประจำปี 2567 ภายใต้กิจกรรม CHUMPHON FRUIT FRESH 2024 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)