งานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ภายใต้แนวคิด Gastronomy Tourism ส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเชื่อมโยงตลาดและสร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เชิญชวนทถกท่านร่วมชม ช็อป สินค้าภายในงานมหกรรมสินค้าเกษตร “เกษตรพากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง”

🌿 ภายในงานพบกับ ✅นิทรรศการ ✅ การจำหน่ายสินค้า ✅ กิจกรรมสาธิตต่างๆ พบกันในวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2567 นี้

สินค้าเกษตร ผัก ผลไม้สด และอาหารปรุงสุก Zone B

โซน Food Truck Zone F