📢⭐กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวน Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer สมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตร (AGRIPRENEUR)” เพื่อพัฒนา 5 ทักษะสำคัญสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร


⭐ คุณสมบัติผู้สมัคร

✅ เป็น Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

✅ มีแผนธุรกิจเกษตรที่สามารถดำเนินการได้จริง

✅ มีความต้องการในการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการเกษตร

✅ เป็นบุคคลที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรมรุ่นใหม่” (ที่กรมส่งเสริมจัดอบรมเมื่อวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2567)

⭐ สแกนใบสมัครฯ ได้จาก QR Code บนโปสเตอร์

⭐ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 กรกฎาคม 2567

⭐ อบรมระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค๊อก กทม. (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)