📣 เชิญร่วมงาน !!! 🎉”เปิดโลกแมลงเศรษฐกิจ คุณค่าและความสมดุลแห่งอนาคต” 🐝


 📍 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ต.ขุนกระทิง อ.เมืองฯ จ.ชุมพร

พบกับกิจกรรมภายในงาน:
🟢 นิทรรศการด้านแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด ครั่ง และอื่น ๆ)
🟢 การสาธิตและการแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ
🟢 เวทีเสวนา หัวข้อเรื่อง“แมลงเศรษฐกิจ คุณค่าและความสมดุลแห่งอนาคต”
🟢 การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านแมลงเศรษฐกิจจากกลุ่มเกษตรกรจากในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคใต้/ภาคตะวันตก