ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2