ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ขอเผยแพร่ร่างวิจารณ์การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้