ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน”