ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน”