ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566

จังหวัดชุมพรขอประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลพร้อมทั้งของรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร

รางงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนคุณภาพบ้านบางกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนปลูกปาล์มน้ำมันบ้านดอนปลักหมู หมู่ที่ 9 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว

Related: vision and strategic thinking appraisal comments, 5 gallon bucket seat with backrest diy, nevada dmv registration status, fake pastors in ghana, global health and pharma awards legit, social tennis canberra, buying property in venezuela 2021, southwest pilot fired, room for rent ferntree gully, sydney metro stage 2 completion date, long island ice storm 1973, ernesto coppel biography, 3 bedroom house to rent edinburgh, naratibong ulat tungkol sa tvl strand, paul westerberg edina,Related: wreck in greenville, sc today, difference between size 16 and 16w pants, un refugio para el amor luciana encuentra a su hijo, what color goes with coral shorts, mid florida amphitheater premier parking map, fear street: 1994 script pdf, i love the way you love me female singer, francesco zampogna net worth, burning sands frank death, spider man identity revealed fanfiction, advantages and disadvantages of permanent teams, when is rebecca haarlow baby due, nature of feedback and feedforward, jesse hutch family photos, jane purucker clarke,Related: anthony fuerte spokane, aldi tomato and mozzarella gnocchi recipe, beverly hills 90210 dylan’s dad died, lilith persona chart ascendant, pros and cons of being a guardian dog owner, ammonia and epsom salt on grass, kevin o’connor obituary 2021, breathing in moss spores, colgate commercial with blind boy, lake vermilion lake lots for sale, morning journal lisbon ohio court news, lyttos beach things to do, royal ordnance factory steeton, chris coffee berkeley death, michael grady married to julie berman,